Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

Aktualno

Otvoritvena konferenca "Vzpostavitev novega turističnega produkta"

Društvo SI.Energija organizira Otvoritveno konferenco na temo "Vzpostavitev novega turističnega produkta" v okviru projeka Houses, ki je ...

Javni natečaj za podeželske hiše in hotele

Društvo za trajnost virov Si.Energija pod okriljem čezmejnega projekta Slovenija – Madžarska izvaja projekt HOUSES, kjer želimo vzpostaviti nov ...

IZBRANE PODEŽELSKE HIŠE NA PODLAGI JAVNEGA NATEČAJA:


2. POSESTVO MALA ROSA


ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMELAJ

Pomelajevo je svet dobrega.Središče tega sveta je stara, spomeniško zaščitena domačija sredi prekmurske vasi Mala Polana.
Pomelajeva domačija (po domače: Sabolova domačija) je ena od posebnosti območja, ku skupaj s pticami iz Evropske vasi štorkelj povezuje nove in stare čase, nove in stare priložnosti ter hkrati ohranja dušo iz pisateljskih del Miška Kranjca in spoštovanje do starih spretnosti in veščin.Zadruga Pomelaj združuje ljudi, ki si z lokalnimi gradivi in znanji ter novimi priložnostmi in spoznanji sami ustvarjajo svoj vsakdanji zaslužek. Je zadruga za delovno opolnomočenje invalidov in drugih ranljivih skupin iz Prekmurja. S spoštovanjem lokalnih tradicij in veščin ustvarjajo nove priložnosti za delo in razvoj podeželja.


Poslanstvo Zadruge za razvoj podeželja (ZRP) Pomelaj je odkrivati in razvijati potenciale ljudi ter soustvarjati prostor in priložnosti za razvoj podjetništva, turizma in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine.