Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

KAJ NAS UČI MURA / MURA


Partnerji operacije
LAS Prlekija (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
Vodilni partner: Prleška razvoja agencija giz

LAS Goričko 2020
Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci

LAS Ovtar Slovenskih goric
Vodilni partner: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

• Razvoj osnovnih storitev;
• Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po Strategije lokalnega razvoja

• Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
• Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
• Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.


Specifični cilji operacije
• Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja;
• Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
• Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

Namen operacije
Štiri LAS iz različnih območij Slovenije smo se dogovorile za pripravo operacije sodelovanja, saj smo na naših območjih zaznali zelo podobne probleme za katere menimo, da bi jih lahko uspešno reševali s skupnim znanjem in izkušnjami ter skupnimi razvojnimi aktivnostmi s katerimi bi zadovoljili potrebe prebivalstva na sodelujočih območjih. Prepričani smo, da bomo s sodelovanjem v tej operaciji krepili lastne zmogljivosti v zvezi z lokalnim razvojem, hkrati pa bomo z vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranimi skupnimi aktivnostmi dosegli boljše in trajnejše rezultate, kot bi jih lahko s prizadevanji vsake posamezne LAS na svojem območju.

V okviru operacije sodelovanja želimo vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve. V okviru operacije bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja varstva narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan poudarek ciljem varstva narave, kakovostne interpretacije in možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti obiskovalcev.

Povečati želimo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri. Pri tem bomo upoštevali sinergije s področji varstva kulturne dediščine in turizma. Pri izvedbi operacije bo dan poudarek na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

Operacija sodelovanja je zasnovana na način, da poveže različna območja LAS, da z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih površin ustvarijo omrežje interpretacijskih središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce, ki bo izboljšalo kakovost turistične ponudbe na celotnem območju predvsem pa pomagalo ohranjati kulturno in naravno dediščino. Osrednja zelena hrbtenica – Mura – pa pri tem predstavlja omrežje rekreacijskih povezav na obeh straneh Mure ter z zelenimi biseri v ogrlici – posameznimi interpretacijskimi središči »podeželski zeleni sistem«.

Kazalniki operacije

• Število urejene/ obnovljene športno-rekreativne infrastrukture ter skupnih površin za preživljanje prostega časa tudi na prostem: 1 interpretacijska točka kot površina za preživljanje prostega časa;
• Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS– 1 vzpostavljena mreža interpretacijskih središč, ki je mišljena kot turistični produkt / storitev;
• Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine – 1 komplet pripravljene interpretacijske in učne vsebine.

Rezultati operacije
• 1 nova mreža ponudnikov ob Muri;
• 1 izdelan skupni trajnostni načrt promocije/trženja mreže;
• novo urejena infrastruktura;
• 5 informacijskih tabel;
• 10 miz s klopmi;
• 1 novi trajnostni produkt zelenega turizma;
• 1 nova aplikacija z e-kvizom;
• 1 organiziran skupen dogodek;
• skupna, ciljno usmerjena promocija;
• 10.000 kosov skupne promocijske zloženke;
• 1.200 kosov animacijskega materiala v obliki lesenih obeskov z QR kodo do aplikacije;
• izmenjava dobrih praks in znanj;
• usposobljeni interpretatorji naravne dediščine.

Obdobje izvajanja operacije

1. 10. 2020 - 30. 9. 2022

Celotna vrednost operacije v EUR
137.554,97

Znesek sofinanciranja operacije v EUR
67.107,61

Kontakt

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63          Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se