Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

Aktualno

Otvoritvena konferenca "Vzpostavitev novega turističnega produkta"

Društvo SI.Energija organizira Otvoritveno konferenco na temo "Vzpostavitev novega turističnega produkta" v okviru projeka Houses, ki je ...

Javni natečaj za podeželske hiše in hotele

Društvo za trajnost virov Si.Energija pod okriljem čezmejnega projekta Slovenija – Madžarska izvaja projekt HOUSES, kjer želimo vzpostaviti nov ...

Aktualno

<< < 1 2 3 4 > >>
 

Otvoritvena konferenca "Vzpostavitev novega turističnega produkta"

Društvo SI.Energija organizira Otvoritveno konferenco na temo "Vzpostavitev novega turističnega produkta" v okviru projeka Houses, ki je financiran iz programa sodelovanja Slovenija - Madžarska in bo potekala v četrtek, 14. novembra 2019 ob 9.30  v Modrem salonu v RIS Rakičan.

 

Konferenca je namenjena promociji projekta, predvsem pa predstavitvi izbranih hotelov in podeželskih hiš iz upravičnih območij, ki so bili izbrani preko javnega natečaja.

Hoteli in podeželske hiše bodo v projektu tvorile nov turistični produkt imenovan "Poti podeželskih hiš". Vsako upravičeno območje bo pridobilo nov produkt, kjer si bodo lahko turisti, domačini in zainteresirana javnost, ogledali in doživeli pristnost podeželskih hiš. 

PROGRAM

 

09.30 - Prihod udeležencev in registracija

10.00 - Pozdravni nagovor

10.05 - Predstavitev projekta HOUSES

10.20 - Predstavitev javnega natečaja 

10.40 - Predstavitev izbranih hotelov

11.15 - Kratki odmor

11.20 - Predstaitev izbranih podeželskih hiš

12.15 - Podpis pogodbe o sodelovanju

12.30 - Pogostitev udeležencev

Prijavite se lahko preko spodnje povezave do torka 12. novembra.
PRIJAVA

Pridružite se nam:

  • turistične agencije,
  • TIC
  • nevladne organizacije, katere se ukvarjajo z turizmom
  • turistične kmetije
  • mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z turizmom 
  • lokalne skupnosti
  • mladi
  • mediji
  • splošna javnost


Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Vljudno vabljeni!

 

 
 

Javni natečaj za podeželske hiše in hotele

Društvo za trajnost virov Si.Energija pod okriljem čezmejnega projekta Slovenija – Madžarska izvaja projekt HOUSES, kjer želimo vzpostaviti nov turistični produkt »POTI PODEŽELSKIH HIŠ«.

Namen projekta je, da s pomočjo turističnega produkta okrepimo skupnost podeželskih hiš z hoteli, pri čemer se bodo oblikovale čezmejne dodatne storitve, na področju vinskega, kulinaričnega in zdravstvenega turizma.

 

V sklopu projekta se razpisuje javni natečaj za hotele in za podeželske hiše za vzpostavitev turističnega produkta »Poti podeželskih hiš«. Hotel bo sodeloval z izbranima podeželskima hišama in mora ustrezati kriterijam, ki so določeni v prilogah.

JAVNI NATEČAJ ZA PODEŽELSKE HIŠE


JAVNI NATEČAJ ZA HOTELE

Prijavitelji morajo svoje prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko nakasneje do 16.9.2019 na naslov Renkovci 8, 9224 Turnišče ali jo do tega dne oddati v pisarni prostorov Renkovci 8, 9224 Turnišče in sicer vsak delovni dan med 8:00 in 14:00 uro.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte: si.energija@gmail.com.

 

Razglasitev rezultatov javnega natečaja bo javna in izbrani dobitniki bodo objavljeni javno v okviru prireditve v mesecu oktobru 2019.
 
 

Sprememba sedeža Društva "SI.ENERGIJA"!

Občni zbor društva je sprejel sklep o spremembi sedeža Društva za trajnost virov 'SI.ENERGIJA', ki je bil doslej Beltinci, Ravenska c. 30, 9231 Beltinci. Na podlagi odločbe izdane s strani Upravne enote Lendava dne 30.7.2015 se uradno spremeni naslov sedeža društva in sicer na naslov Renkovci 8, 9244 Turnišče.
 
 

Društvo "SI.ENERGIJA" ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju razvoja podeželja!

Društvo za trajnost virov "SI.ENERGIJA" je v mesecu maju na resorno ministrstvo poslalo prošnjo za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju razvoja podeželja. Društvo je izpolnjevalo vse zahtevane kriterije in z odločbo izdano dne 21.05.2015 pridobilo zaprošetni status.
 
 

Teden vseživljenjskega učenja 2015!

Vabilo na prireditve, ki se bodo izvajale v okviru Tedna vseživljenjskega učenja TVU 2015 območnega koordinatorja RA Sinergija in partnerjev

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) se je v zadnjih letih uveljavil kot najvidnejša vsakoletna kampanija s področja izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt, katerega usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije, povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja. Letošnji TVU je jubilejni 20. po vrsti.

Razvojna agencija Sinergija je tudi v letu 2015 prevzela vlogo enega izmed območnih koordinatorjev TVU v Pomurski regiji in bo tako v času od 15.5.2015 do 30.6.2016 skupaj s partnerji, izvajala različne prireditve.

SEZNAM PRIREDITEV...
 
 

Poziv mladim za sodelovanje v projektu NVO podjetnik!

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) izvaja projekt »NVO podjetnik«, ki je sofinanciran s strani Ameriške ambasade. V okviru projekta želijo animirati mlade brezposelne, da se s svojo ustvarjalnostjo, motivacijo in idejami, vključijo v delo nevladnih organizacij ter tako spoznajo priložnosti, ki jih lahko realizirajo v okviru nevladnih organizacij.

Kontakt: novice@lrf-pomurje.si ali tel. št. 02 538 1663

Letak "NVO podjetnik"
 
 

Društvo SI.ENERGIJA na sejumu GREEN!

Društvo SI.ENERGIJA je sodelovalo na sejmu GREEN - mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga, ki je potekal od 26.3.-29.3.2015 v Gornji Radgoni. Na sejmu je društvo promoviralo projekte s področja okolja in zelenega življenjskega sloga ter se medsebojno družila ter mrežila z ostalimi deležniki podeželja.
 
 

Potrjen PRP 2014-2020!

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

PRP 2014–2020 Republike Slovenije je eden izmed 18 danes potrjenih programov s strani Evropske komisije, skupaj z 9 programi potrjenimi decembra 2014, pa jih je sedaj potrjenih 27 od skupno 118 programov v vseh 28 državah članicah EU.

PRP 2014-2020…
 
 

Dopolnjen predlog Uredbe CLLD 2014-2020!

Koordinacijski odbor CLLD je na podlagi pripomb socialnih partnerjev pripravil odziv na pripombe in dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Odgovori na pripombe…

Dopolnjena Uredba CLLD…

Uredba CLLD določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (CCI 2014SI16M8PA001-1.3), ki ga je potrdila Evropska Komisija 30. 10. 2014, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim programom Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter določa vrste podukrepov CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uredba CLLD določa pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe za izvajanje ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje CLLD.
 
 

Poslan tretji uredni predlog PRP 2014-2020!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2015, na Evropsko komisijo posredovalo tretji uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V tem predlogu so upoštevane tehnične pripombe, ki jih je podala Evropska komisija.

Tretji uradni predlog lahko preberete v tem dokumentu…
 
<< < 1 2 3 4 > >>
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se