Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com
KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU


PARTNERJI

LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Vodilni partner: BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja
37, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor Rok Šimenc.
Partnerske občine: Občina Cerklje na Gorenjskem in Občina Naklo.

LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija. Partnerske občine: Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji.

LAS Loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Partnerske občine: Občina Škofja Loka.

LAS Dolenjska in Bela krajina, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
Vodilni partner: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo
mesto.
Partnerske občine: Občine Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Mestna občina Novo mesto.

LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.
Vodilni partner: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270
Ajdovščina.
Partnerska občina: Občina Ajdovščina.

LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci, Martjanci 36, 9221
Martjanci.
Partnerske občine: Občine Murska Sobota, Moravske Toplice, Tišina.

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
Vodilni partner: Društvo za trajnost virov si.energija, Renkovci 8, 9224 Turnišče,
Partnerske občine: Občine Beltinci, Turnišče in Velika Polana.

LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
Vodilni partner: Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.
Partnerske občine: Občini Ljutomer in Veržej.

LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Vodilni partner: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), Kidričeva
ulica 2, 8210 Trebnje.
Partnerske občine: Občina Trebnje.

LAS Med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1,6250 Ilirska Bistrica
Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva
1,6250 Ilirska Bistrica.
Partnerske občine: Občina Postojna.

LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Vodilni partner Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
Partnerke občine: Občine Sežana, Lipica, Divača in Hrpelje.

POVZETEK OPERACIJE:
Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo
izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (11) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (22) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.

Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.

Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe energije, obnovo vlivih virov in znižanje emisij.

Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI:
A1) Vodenje in koordinacija LAS;
A2) Izdelava študije, umeščanje v prostor, svetovanje pri izvedbi, primopredaji, zagonu; A3) Svetovanje pri postopkih javnega naročila;
A4) Dobava in montaža opreme za izposojo koles;
A5) Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) & pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik« ;
A6) Promocijske aktivnosti;
A7) Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov;
A8) Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih;
A9) Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava  spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov in
A10) Promotorji kolesarstva in trajnostne mobilnosti.

CILJI OPERACIJE:
 1. Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in
 2. naravnih danosti
 3. Zagotovitev infrastrukturnih pogojev izboljšanje pogojev za preživljanje
 4. prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje
 5. Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov –endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:
 1. Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«;
 2. V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi, starejši, brezposelnih);
 3. Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;
 4. Izdelava skupne grafične podobe;
 5. Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS;
 6. Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata
  »kolesarjem prijazni ponudnik«;
 7. Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si;
 8. Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo;
 9. Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja;
 10. Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran;
 11. Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.
Obdobje izvajanja operacije
1.11.2020 - 30. 11. 2022

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63.


           Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se