Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com
Digitalne rešitve ZA izzive podeželja


PARTNERJI
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci

LAS S CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija

LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev
Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR
Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja.
Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture.
Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Specifični cilj
Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.
Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športnorekreacijskega udejstvovanja.
Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.


Namen operacije
V operaciji Digitalne rešitve ZA izzive podeželja smo se posvetili izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam posebnih ciljnih skupin kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečanju možnosti za zaposlovanje kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo…). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev bomo lahko svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

Cilji operacije
S spodbujanjem pridobivanja in uporabe digitalnega znanja bomo odgovorili na nekatere potrebe in izzive razvoja vključenih podeželskih območij. Z izmenjavi izkušenj, vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela bomo okrepili razvojne zmogljivosti območij štirih sodelujočih LAS.


Rezultati operacije
  • Nakup opreme, potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov (premična       učilnica).
  • Izvedeni izobraževalni programi.
  • Izdelana spletna stran z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov;
  • Kratki predstavitveni filmi na Youtube.
  • Izvedba študijskih krožkov.

Obdobje izvajanja operacije
1. 9. 2018 - 31. 5. 2021

Celotna vrednost operacije v EUR
87.228,68

Znesek sofinanciranja v EUR
67.690,00

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63.


           Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se