Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

Projekt HOUSES


Naslov projekta:

»Poti podeželskih hiš« - Dediščina je naša prihodnost – razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot


Trajanje projekta:

1. 3. 2019-28. 2. 2021

Financiranje:

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Madžarska 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vodja projekta pri Društvo za trajnost virov:

Janja Horvat, e-mail: si.energija@gmail.com

Partnerji:

1. Pannon Helyi Termék Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - vodilni partner iz Madžarske
2. Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, projektni partner iz Slovenije
3. Zalai Falvakért Egyesület, projektni partner iz Madžarske
4. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, projektni partner iz Slovenije

Cilji projekta:

Cilj je, da podeželske hiše na obeh straneh meje (izbrane iz celotnega programskega področja na podlagi javnega natečaja) na podlagi razvite metodologije dosežejo skoraj enako raven turističnih storitev, tako da bo oskrba enotna. Razvoj bo zaupan strokovnim mentorjem iz izbranih hotelov. „Poti podeželskih hiš” bo izrecno služila za vključitev podeželskega območja v turizem. Nadaljnji cilj je spoznavanje vrednot, izoblikovanje dobrega tržnega čezmejno ciljno usmerjenega turističnega produkta in turističnih aranžmajev, ki se prodajajo neposredno v hotelih. S tem se doseže ohranitev in razvoj naravnih ter kulturnih vrednot, predvsem podeželskih hiš in njihovega okolja ter njihova izkoriščenost v turizmu. Vse to s vključitvijo lokalnih skupnosti z namenom ohranjanja in integracije. Tako se zaustavi marginalizacija podeželskih območij. Turistična ponudba regije postane bolj raznolika in se razširi tudi na manj razvite pokrajine, tako da bodo deležne razvoja. K razvoju pripomore tudi to, da bodo turisti, ki običajno obiskujejo turistične magnete, koristili storitve tukaj, zaradi širše ponudbe pa ostanejo za dalj časa ali pa se vračajo na območje, kar ima za posledico povečanje števila nočitev. Ohranjanje trajnosti pa želimo doseči s tem, da bodo tudi druge podeželske hiše prevzele razvito metodologijo. S prodajo turističnih paketov povečamo število turističnih znamenitosti (podeželske hiše in z njimi povezani ponudniki) ter prav tako število obiskovalcev.

Rezultati:

Z vključevanjem in aktiviranjem lokalnih akterjev in z izvedbo tabora želimo usmeriti pozornost na pomembnost kulturne in naravne dediščine programskega območja. Tako želimo na lokalni ravni opozoriti na pomen varovanja in ohranjanja kulturnih in okoljskih vrednot, na obeh straneh meje s ciljem širitve raznolikosti turistične ponudbe in povečanja turističnega potenciala regije. V hotelih bodo izvedena delavnice za lokalne podjetnike in za njihovo osebje. Na podlagi teh in drugih projektnih dejavnosti se bo realiziral najpomembnejši rezultat projekta: 1 novo razvit čezmejni turistični produkt, to je „Poti podeželskih hiš. Zaradi tega in širše palete turističnih storitev se bodo turisti dalj časa zadrževali ali se vrnili v regijo, kar rezultira s povečanjem števila nočitev. Indikator ravni programa je merljivo število nočitev. Pričakovano število obiskov bo zaradi vpliva projekta okoli 250, tabor 70 nočitev, hoteli 180. Število obiskov bomo neposredno izmerili s pomočjo liste prisotnosti ter podatkovne baze hotelov. Pričakovani, merljivi rezultati projekta, ki se nanašajo na naravne, kulturne dediščine se v dveh letih kot rezultat projekta lahko povečajo na 2000 (8 lokacij, povprečno 250 obiskovalcev).


 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se