Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

 

Obišči in razišči območje LAS Pri dobrih ljudeh/ Explore območje LAS Pri dobrih ljudeh

 

Vodilni partner operacije

Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh –Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA
Renkovci 8, 9224 Turnišče

Partner pri operaciji
Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, poslovna enota Renkovci, Renkovci 8, 9224 Turnišče

Tematsko področje ukrepanja

 • Ustvarjenje delovnih mest;
 • Razvoj osnovnih storitev.
Ukrep po SLR

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

Specifični cilj

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

Namen operacije
Turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog na območju LAS—a. Kulturna krajina in dediščina na podeželju sta pomembni gospodarski priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojni dejavnik. Za območje je značilna pestra turistična, športna in rekreativna infrastruktura. Na območju so vsako leto organizirane številne kulturne, športne in druge prireditve. Izkoriščenost ugodnega geografskega položaja je slaba.

V polni meri niso izkoriščeni potenciali naravne in kulturne dediščine za turistične namene. Turistična ponudba je razdrobljena (nepovezanost posameznih obstoječih ponudnikov).

Z operacijo želimo izkoristiti visoko stopnjo ohranjene narave kot potencial za razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma. Lokalno pridelane produkte ter hrano bomo vključili v turistično ponudbo.

Razvili bomo nove turistične produkte kot učinek povezovanja in aktivnega integralnega varstva naravne in kulturne dediščine. Ponudnike na območju LAS Pri dobrih ljudeh bomo povezali v skupne aktivnosti. Rešitve oblikovane v sklopu operacije bodo trajne, saj bo poskrbljeno za posodabljanje spletnih rešitev, za kar bo poskrbel vodilni partner LAS, trženje novih produktov ter 5-zvezdičnih doživetij pa bodo prevzeli sodelujoči ponudniki iz območja LAS—a.

Izvedba operacije bo vključevala celotno območje LAS, vse zainteresirane ponudnike in področja pridelave, predelave in turizma. V aktivnosti operacije bomo vključili tudi že obstoječe zgodbe iz območja, jih povezali na enem mestu in poskrbeli tudi za njihovo prepoznavnost. Izdelali bomo tudi različne predstavitvene pripomočke ter izvedli digitalno kampanjo in druge prepoznavne aktivnosti. Del aktivnosti bo namenjen izboljšanju poznavanja trajnostnega in zelenega turizma. Na ta način bomo ponudnike območja LAS—a približali slovenskim in svetovnim trendom v turizmu. Izvedli bomo sklop aktivnosti za dvig usposobljenosti turističnih ponudnikov. Poseben sklop aktivnosti je namenjen ozaveščenosti in usposabljanju mladih in brezposelnih.

Cilji operacije
Ključni cilji operacije so:

 • Izboljšati, povezati in združiti predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh, predvsem s področja turizma, naravne in kulture dediščine;
 • Povezati pridelovalce in predelovalce območja LAS—a ter jim odpreti nove tržne poti;
 • Izboljšati poznavanje trajnostnega in zelenega turizma.


Kazalniki operacije:

 • Število novih lokalnih produktov in storitev (2);
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS (1);
 • Število izvedenih izobraževalnih dogodkov (4).


Rezultati operacije

 • Z vzpostavitvijo spletne platforme ter izvedbo digitalnih aktivnostih bomo izboljšali, povezali in združili predstavitev celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh (1 nova skupna spletna platforma);
 • Z oblikovanjem novega produkta »Dobra košarica« bomo povezali pridelovalce in predelovalce območja LAS—a (2 nova paketa);
 • Z izvedbo ozaveščevalnega dogodka bomo povečali poznavanje trajnostnega in zelenega turizma (1 dogodek).


Obdobje izvajanja operacije
1. 7. 2023—31.12.2024

Celotna vrednost operacije v EUR
86.147,00

Znesek sofinanciranja v EUR
70.045,95

Kontakt

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63

 

 

 

     Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se