Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

Aktualno

Otvoritvena konferenca "Vzpostavitev novega turističnega produkta"

Društvo SI.Energija organizira Otvoritveno konferenco na temo "Vzpostavitev novega turističnega produkta" v okviru projeka Houses, ki je ...

Javni natečaj za podeželske hiše in hotele

Društvo za trajnost virov Si.Energija pod okriljem čezmejnega projekta Slovenija – Madžarska izvaja projekt HOUSES, kjer želimo vzpostaviti nov ...

O nas


Društvo za trajnost virov "SI.ENERGIJA" je bilo ustanovljeno in pričelo z delovanjem v Beltincih, aprila 2003.

Društvo je usmerjeno v projekte, ki bodo prispevali h krepitvi pozitivnega odnosa in povečanega angažiranja ljudi na področju zagotavljanja trajnosti človeških, naravnih, informacijskih, kulturnih in drugih virov ter njihovega ohranjanja, racionalizacije, razvoja in implementacije v našem bivalnem okolju.
Predvsem smo doslej bili usmerjeni v vzajemno obveščanje in osveščanje članov društva, kakor informiranje okolja o našem poslanstvu, načrtih ipd.
Kot partner smo sodelovali pri prijavah, katerih nosilci so bile druge institucije, vendar žal doslej nis(m)o bili uspešni. Gre predvsem za projekte s področja obnovljivih virov energije, kakor tudi ohranjanja drugih potencialov v naši regiji. Društvo je tudi samo že kandidiralo na razpis skupnega Sklada za male projekte Slovenija –Madžarska.
V letu 2004 pa smo v društvu izvedli naslednje konkretne aktivnosti:
  • organizacija in izvedba predstavitve dobrih praks prekmurskega podeželja: projekta izkoriščanja obnovljivih virov energije in projekta podeželskega turizma;
  • sodelovanje pri izvajanju aktivnosti programa razvoja ustvarjalnosti mladih;
  • izvedba programa s področja kulturne dediščine in ljudskega izročila Prekmurja v okviru Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni.
Na področju obnovljivih virov energije je dejavnost v naši regiji še zelo skromna, zato bi podpora našim projektom pomenila bistven premik na tem področju.
Z odobrenimi projekti bi tudi pridobili potrebne formalne reference za nadaljnje projekte.
Sicer pa z referencami članov in zunanjih ekspertov izkazujemo primerne izkušnje ter sposobnost vodenja večjih aktivnosti, skladno z velikostjo prijavljenega projekta.
Skupaj s prispevki partnerjev pri projektu izkazujemo tudi sposobnost zagotavljanja stalnosti lastne organizacije v celotnem obdobju trajanja projekta.
Upamo, da dejstvo, da je društvo novo in še brez velikih referenc, ne bo negativno vplivalo na presojo njegove primernosti kot prijavitelja projekta.
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se