Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

Aktualno

15.05.2023

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023. 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so ...

17.05.2021

Priročnik za turistično dejavnost podeželskih hiš in krajev, ki predstavljajo krajinske vrednote

Namen priročnika je prikazati sestavine, elemente in metode, ki so za podeželske hiše in druge objekte, ki ohranjajo ljudsko stavbno dediščino, ...

Aktualno

<< < 1 2 3 4 > >>
 

Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova PRP 2014-2020!

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo predlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADR iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Uredba določa vrste podukrepov LEADER, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP). Določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, upravičence, končne prejemnike, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančni okvir.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete najkasneje do četrtka, 5. junija 2014, na e-naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,1000 Ljubljana.

Poziv za podajo pripomb in predlogov…

Predlog Uredbe…
 
 

Osnutek Uredbe o ukrepih 1.,3. in 4. osi PRP 2007-2014!

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo Osnutek Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2015.

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek omenjene uredbe:

Osnutek uredbe…

Poziv k oddaji pripomb in predlogov…

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 15. aprila 2014, na e-naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Prijazno vabljeni!
 
 

Projekt "Mladi gradijo trajnostno prihodnost"

V okviru projekta »Mladi gradijo trajnostno prihodnost« smo v vrtcih območja občin LAS Pri dobrih ljudeh izvajali animacijsko-ozaveščevalne delavnice na temo varčevanje z energijo, obnovljivi viri energije in varovanje okolja. Gre za projekt, ki se je izvajal ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sicer LEADER sredstev.

Z izvedbo projekta želimo dvigniti splošno raven zavedanja in osveščenosti otrok na teme varčevanje z energijo, obnovljivi viri energije in varovanje okolja, saj se zavedamo, da so otroci graditelji trajnostnega razvoja prihodnosti in da je zato treba z izobraževanjem na to temo začeti že zgodaj. Skozi delavnice, z demonstracijami in video projekcijami, so se otroci učili varčnega in do okolja prijaznega življenja, sonaravnega bivanja, trajnostne energije in o oblikah ter virih energije.

Z likovnimi deli, ki so jih pripravljali v okviru in po zaključku delavnic, pa so znanje še utrdili. Ob zaključku smo namreč izbrali 10 najboljših likovnih del in jih objavili v e-brošuri (http://issuu.com/trajnostnirazvoj/docs/e-brosura). Celotno zgodbo projekta, bomo tako z končno e-brošuro predstavili širši javnosti in tudi ostalim vrtcem, ki se v ta projekt niso uspele vključiti. Sama izvedba projekta je temeljila na dejstvu, da je otrokom potrebno obravnavano tematiko predstaviti z zanimivimi in s primernimi vsebinami glede na njihovo starost ter povezati vsebine z zanimivo igro. Med izvajanjem animacijsko-ozaveščevalnih delavnic smo otroke motivirali in jih spraševali o tem, kako doma skrbijo za okolje, kako varčujejo z energijo idr. S takimi pristopi smo najverjetneje spodbudili tudi širši krog ljudi. Dejstvo je, da starši učijo svoje otroke in jih vzgajajo, velikokrat pa tudi otroci opozorijo na kakšno stvar. Prav vsebine varčevanja z energijo in varovanja okolja otroci velikokrat prinesejo domov in starše opozarjajo na ugašanje luči, televizorja, zapiranje vode, ločevanje odpadkov...

Nosilec projekta je Društvo za trajnost virov si.energija.
 
 

PRP 2014-2020 v neformalno usklajevanje!

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 15. 11. 2013 na Evropsko Komisijo (DG Agri) v neformalno usklajevanje posredovala prvi predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem začela postopek usklajevanja programa tudi z Evropsko Komisijo.

Prvi predlog PRP 2014-2020…

Pripombe, predloge in vprašanja nam lahko posredujete tukaj.
 
 

Strokovna ekskurzija LAS Obsotelja in Kozjanskega!

Dne 25.10. 2013 je 33 članov LAS Obsotelja in Kozjanskega obiskalo LAS Pri dobrih ljudeh. Ogledali so si Otok ljubezni v Ižakovcih, kjer jim je bil predstavljen projekt Zakladnica Beltinskega podeželja ter projekt Skrivnostni večeri pod Gumlo. Nato se je pot nadeljevala v Odrance, kjer so si ogledali Muzej kovaštva in žganjarne, ki sta bila zgrajena v okviru javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh, ter jim je bil predstavljen projekt Ajda - od njive do ust s strani Društva žena Odranci. Društvo SI.NERGIJA je skupaj z upravljavca LAS kolegom iz Obsotelja in Kozjankega predstavila aktivnosti LAS Pri dobrih ljudeh v programskem obdobju 2007-2013. Nato se je strokovna ekskurzija nadaljevala na območje LAS Goričko.
 
 

Sejem NVO 2013!

Dne 15. oktobra 2013 je potekal 5. Sejem nevladnih organizacij Pomurja 2013, ki je bil lociran na Trgu kulture v Murski Soboti. Organizator prireditve je bila Lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje v okviru Regionalnega stičišča NVO Pomurja.

Društvo SI.ENERGIJ se je kot vsako leto sejma NVO udeležila in tako predstavila svoje dejavnosti širšemu krogu ljudi. Ob tem je društvo predstavljalo delovanje LAS Pri dobrih ljudeh in kakšne bodo možnosti in priložnosti na področju pobude LEADER v novem programskem obdobju.
 
 

Objavljen prvi osnutek PRP 2014-2020!

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja prvi osnutek Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem odpira široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 5. 8. 2013.

Besedilo, ki se nanaša na delovanje LEADER se začne na strani 193.

Osnutek PRP 2014-2020…

 
 

Pripombe in predlogi na PRP 2014-2020!

Društvo SI.ENERGIJA je sodelovalo pri pripravi pripomb za delovanje pobude LEADER v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Pripombe je zbralo in na MKO posredovalo Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

Pripombe in predlogi…
 
 

Posvet lokalno akcijskih skupin na Ptuju!

Dne 16. maja 2013 je na Ptuju potekal posvet lokalno akcijskih skupin iz cele Slovenije. Posvet je organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja, gostila pa ga je LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. Posveta so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Na posvetu je bilo govora o prihodnosti LEADER programa v Sloveniji v finančnem obdobju 2014-2020.

Več na tej povezavi…
 
 

Izdelava zahtevkov za sofinanciranje projektov LAS!

LAS Pri dobri ljudeh bo skupaj z Društvom SI.ENERGIJA ter upravljavcem LAS dne 15. maja 2013 ob 15:00 uri v prostorih Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci organiziral delavnico na temo "Izdelava zahtevkov za sofinaciranje projektov LAS".

Na delavnici bomo obdelali naslednje teme:
• DINAMIKA VLAGANJA ZAHTEVKOV
• PRIDOBIVANJE SLOGLASJA MKO (LAS) V PRIMERU FINANČNE, VSEBINSKE ALI ČASOVNE SPREMEMBE PROJEKTOV
• VEČKRATNO UVELJAVLJANJE ISTEGA RAČUNA
• FINANICRANJE IN FINANČNI TOKOVI
• IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV
• DOKAZOVANJE STROŠKOV

PREZENTACIJA DELAVNICE

Pozivamo vse nosilce projektov, da se delavnice zagotovo udeležite. Na ta način bomo zagotovili korektno izvedbo projektov.

Delavnica je brezplačna in odprta za javnost!
 
<< < 1 2 3 4 > >>
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se