Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

Aktualno

15.05.2023

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA 2023

V času od 15. maja do 18. junija 2023 potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2023. 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so ...

17.05.2021

Priročnik za turistično dejavnost podeželskih hiš in krajev, ki predstavljajo krajinske vrednote

Namen priročnika je prikazati sestavine, elemente in metode, ki so za podeželske hiše in druge objekte, ki ohranjajo ljudsko stavbno dediščino, ...

Aktualno

<< < 1 2 3 4 > >>
 

Pobuda CLLD!

Društvo SI.ENERGIJA je kot pooblaščenec LAS Pri dobrih ljudeh članica Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki skupaj združuje 28 Lokalnih akcijskih skupin iz celotne Slovenije.

Na nedavnem strokovnem posvetu Društva za razvoj slovenskega podeželja so številni udeleženci analizirali delovanje programa LEADER v obdobju 2007 – 2013 in razpravljali o izvajanju tega programa v prihodnji finančni perspektivi. Med drugim so udeleženci posvetili veliko časa razmisleku o možnostih, ki jih prinaša Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development – CLLD). V zvezi s tem razmislekom so sprejeli priložene sklepe in pobude.

Priložena pobuda za izvajanje programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – CLLD je bila posredovana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na Ministrstvo za finance.

Pobuda CLLD...
 
 

LAS Pri dobrih ljudeh!

Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA je ena od soustanoviteljic Lokalno akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh. Ker LAS ni pravna oseba ampak družba (societas) po obligacijskem pravu, ustanovljena kot pogodbeno partnerstvo, opravlja Društvo SI.ENERIJA vlogo pooblaščeneca oziroma pooblaščene pravne osebe, pri kateri se nahaja samostojni TRR račun LAS in je tudi skrbnik tega računa. Tako v razmerjih do tretjih oseb LAS zastopa pooblaščenec LAS to je Društvo Si.energija.

Ustanovitev LAS Pri dobrih ljudeh je potekala preko javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP). Na tega se je LAS v okviru svojega predvidenega območja tudi prijavila in v letu 2009 uspešno pridobila status delujoče LAS. Istočasno je LAS Pri dobrih ljudeh pridobila pravico do koriščenja finančnih sredstev, dodeljene za programsko obdobje 2007-2014. LAS Pri dobrih ljudeh zajema območje partnerskih občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Partnerstvo sestavlja 13 predstavnikov javnega sektorja (predvsem občine tega območja), 6 predstavniki ekonomskega sektorja (podjetniki in obrtniki) in 12 predstavnikov civilne družbe (sestavljeno iz društev tega območja).
LAS Pri dobrih ljudeh je sestavljena iz treh organov in sicer:
• skupščine, katero sestavljajo vsi partnerji LAS;
• razvojni svet, katerega sestavljajo imenovani predstavniki skupščine in sicer v tripartitni sestavi, ter
• nadzorni odbor, ki je sestavljen iz treh imenovanih predstavnikov skupščine.

Za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog ima LAS upravljavca, kateri zagotavlja kadrovske, prostorske in druge pogoje za strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS.

Razvojne prioritete Lokalno razvojne strategije:
1. Kmetijstvo
2. Ohranjanje in razvoj podeželja
3. Kakovost življenja na podeželju
4. Naravna in kulturna dediščina
5. Prostor in varovanje okolja
6. Instucionalizacija razvojnega partnerstva.

Razvojne prioritete se v primeru LAS Pri dobrih ljudeh izvajajo preko javnih pozivov, kateri so osnova za pripravo Letno izvedbenega načrta (LIN) / Načrta izvedbenih projektov (NIP).

Za več informacij o iizvedenih projektih lahko najdete na spletni strani LAS Pri dobrih ljudeh.

Kontaktni podatki:

Lokalno akcijska skupina »LAS Pri dobrih ljudeh«
Ravenska cesta 30, 9231 Beltinci
+386 2 538 16 64
las.pridobrihljudeh@gmail.com
www.las-pridobrihljudeh.si
                          
 
 

Solar energy in north east Slovenia

Osnutek projektne prijave za Norveški sklad....poziv za potencialne partnerje...

Solarna energija predstavlja najčistejši alternativni vir energije, ki ga postavljajo na prioritetno mesto vsi strateški dokumenti na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Sonce nam namreč za "energijo ne izstavlja računa" in je tako vhodni energent brezplačen. Sicer je vedno govora o neizkoriščljivosti in neomejeni uporabi sončne energije, vendar je tudi tukaj potrebno postaviti določene okvirje in opozoriti na omejitve, ki so na strani narave. Vzporedno s tem je potrebno opraviti inventarizacijo razpoložljivih potencialov - območjih, ki so za postavitev solarnih sistemov najugodnejši.

Solar energy represents the clearest alternative energy source, which is the priority of all strategic documents as on national so on international level. The sun «does not make out an account» and that is why such energy product is free. We are always speaking that the sun is an inexhaustible source of renewable energy and we may use it limitlessly in a definite scope of the natural circumstances.
 
 

Končno spletna stran

Končno smo uspeli, s pomočjo LRF za Pomurje, tudi ta cilj. Objavili smo novo spletno stran naše organizacije. Vabimo vas, da si jo podrobno ogledate in jo obiskujete tudi v prihodnje.
 
<< < 1 2 3 4 > >>
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se